Posted in Մաթեմատիկա

Ինքնուրույն աշխատանք 25․11․19

1)Տրված թիվը ներկայացնել ամբողջ թվի և մեկից փոքր ոչ բացասական տասնորդական կոտորակի գումարի տեսքով։

ա)57,3 =57+0,3

բ) -12,07 =0,93 — 13

2)Տրված սովորական կոտորակը գրել տասնորդական կոտորակի տեսքով։

ա)3/4 = 0,75

բ)37/25 =1,48

3)Տրված տասնորդական կոտորակը գրել սովորական կոտորակի տեսքով։

ա)3,57 =3,57/100

բ)0,007 = 7/1000

4)Տրված սովորական կոտորակը գրել անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակի տեսքով։

ա)1/3 = 0,(3)

բ)1/7 = 0,(142857)

5)Անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակը գրել սովորական կոտորակի տեսքով։

ա)0,3(4) = 31/90

բ)0,(3) = 1/3

Գտնել արտահայտության արժեքը։

0,1/(0,1)3 = 10000

Հեղինակ՝

Ողջույն սիրելի ընթերցող, ես Ֆլորան եմ 17 տարեկան ընտրել եմ նախադպրոցական կրթությունը, շատ-շատ եմ սիրում փոքրիկներին։ Նախընտրում եմ ազատ ժամանակ ընթերցել, սիրում եմ գրել, ավելի շատ լսում եմ քան խոսում։ Այսքանը իմ մասին։Ուրախ եմ քեզ իմ բլոգում տեսնել, հուսով եմ կգտնես օգտակար նյութեր։ 🤩💛🌼

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s