Posted in Մաթեմատիկա

Հեռավար- առցանց առաջադրանք /մարտի 30- ապրիլի 10/

1.Գտեք ամենամեծ երկնիշ և ամենափոքր եռանիշ թվերը .
Ամենամեծ երկնիշ՝ 99 Ամենափոքր եռանիշ՝ 100

ա)Գտեք նրանց հակադիրների գումարը: 
-99+(-100)= -199

բ)Գրեք այդ երկու թվերի միջև ընկած որևէ a թիվ :
99.5

2.Գտեք 151/27-ից փոքր ամենամեծ ամբողջ թիվը:

5

3.Գտեք 22 թվի երկնիշ բազմապատիկները:

22, 44, 66, 88

4.Գտեք նվազելին,եթե նվազելիի,հանելիի և տարբերության գումարը հավասար է 48-ի:
24 – 8 = 16
24+8+16= 48
Նվազելին՝24, հանելին՝8, տարբերություն`16
Պատ՝ 24

  1. 1,35 և 1,4 թվերի միջև գտեք 18 հայտարարով կոտորակ:
    25/18 = 1,389
    1,35<1,389<1,4
    Պատ՝ 25/18
  2. 10/3; π; 10 թվերը դասավորեք նվազման կարգով:
    3,3(3) 3,14 , 10/5

7.Գտնել արտահայտության արժեք. 

ա)3 *33 *63

բ) 0,12525

գ)8-0,5 *8—14

դ)(( 32)—3)—27


Հեղինակ՝

Ողջույն սիրելի ընթերցող, ես Ֆլորան եմ 17 տարեկան ընտրել եմ նախադպրոցական կրթությունը, շատ-շատ եմ սիրում փոքրիկներին։ Նախընտրում եմ ազատ ժամանակ ընթերցել, սիրում եմ գրել, ավելի շատ լսում եմ քան խոսում։ Այսքանը իմ մասին։Ուրախ եմ քեզ իմ բլոգում տեսնել, հուսով եմ կգտնես օգտակար նյութեր։ 🤩💛🌼

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s