Posted in Իտալերեն

Իտալական նախագիծ

Peter Van Wood — Tre numeri al lotto

Questa mattina mi sono svegliato

di soprassalto come un bebe’

ho fatto uno sogno simpatico e strano

ora vi spiego perche’

ho giocato tre numeri al lotto,

venticinque, sessanta e trentotto,

pensa un po’ che successo farà

la canzone se il terno uscira’

ho giocato tre numeri al lotto

venticinque sessanta e trentotto,

li ho giocati convinto perche’

li ho sognati tutti e tre

ho fatto un sogno

tanto tanto bello ero in un castello

sotto un cielo blu.

c’erano tanti,

tanti pappagalli

rossi verdi e gialli,

che dicevan cosi’

giocali, giocali, giocali, giocali, gio’

ho giocato tre numeri al lotto

venticinque sessanta e trentotto,

li ho giocati convinto perche’

usciranno tutti e tre

ho fatto un sogno

tanto tanto bello

ero in un castello

sotto un cielo blu.

c’erano tanti, tanti pappagalli

rossi verdi e gialli,

che dicevan cosi’

giocali, giocali, giocali, giocali, gio’

ho giocato tre numeri al lotto

venticinque sessanta e trentotto,

li ho giocati convinto perche’

usciranno tutti e tre

usciranno tutti e tre.

Արթնացա այս առավոտ
զարմացած երեխայի պես
Ես մի գեղեցիկ և տարօրինակ երազանք ունեի
հիմա ես կբացատրեմ, թե ինչու
Ես լոտոյում երեք թվեր խաղացի,
քսանհինգ, վաթսուն և երեսուն ութ,
մտածեք, թե ինչ կլինի
երգը, եթե տերնոն դուրս գա
Լոտոյում երեք թվեր խաղացի
քսանհինգ վաթսուն և երեսուն ութ,
Ես խաղացի նրանց համոզված, քանի որ
Ես երազում էի բոլոր երեքի մասին
երազ եմ ունեցել
այնքան շատ գեղեցիկ
Ես ամրոցում էի
կապույտ երկնքի տակ:
շատ էին,
շատ թութակներ
կարմիր կանաչ և դեղին,
ով այդպես ասաց
խաղալ, խաղալ, խաղալ, խաղալ, խաղալ
Լոտոյում երեք թվեր խաղացի
քսանհինգ վաթսուն և երեսուն ութ,
Ես խաղացի նրանց համոզված, քանի որ
բոլոր երեքը դուրս կգան
երազ եմ ունեցել
այնքան շատ գեղեցիկ
Ես ամրոցում էի
կապույտ երկնքի տակ:
շատ էին,
շատ թութակներ
կարմիր կանաչ և դեղին,
ով այդպես ասաց
խաղալ, խաղալ, խաղալ, խաղալ, խաղալ
Լոտոյում երեք թվեր խաղացի
քսանհինգ վաթսուն և երեսուն ութ,
Ես խաղացի նրանց համոզված, քանի որ
բոլոր երեքը դուրս կգան
բոլոր երեքը դուրս կգան:

Հեղինակ՝

Ողջույն սիրելի ընթերցող, ես Ֆլորան եմ 17 տարեկան ընտրել եմ նախադպրոցական կրթությունը, շատ-շատ եմ սիրում փոքրիկներին։ Նախընտրում եմ ազատ ժամանակ ընթերցել, սիրում եմ գրել, ավելի շատ լսում եմ քան խոսում։ Այսքանը իմ մասին։Ուրախ եմ քեզ իմ բլոգում տեսնել, հուսով եմ կգտնես օգտակար նյութեր։ 🤩💛🌼

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s