Posted in Ամառային ճամբար

Իտալերեն/ հոդեր/ նախդիրներ

Մինչ սկսել ուսումնասիրել հոդերը, անհրաժեշտ է նշել, որ դրանք լինում են արական (maschile) և իգական (femminile), որոնք իրենց հերթին լինում են եզակի ու հոգնակի: Չմոռանանք նաև, որ հոդը միշտ ցանկացած գոյականի կամ բառի հետ դրվում է, այն միայն կարող ենք չդնել այն դեպքում, երբ թվարկում ենք բառերը:

L’articolo determinativo – Որոշյալ հոդ

Որոշյալ հոդը օգտագործվում է այն գոյականից առաջ, որը մեզ ծանոթ է։

Օրինակներ՝

  • Mangio la torta di Maria (conosciamo quale torta).
    Ուտում եմ Մարիայի տորթը (որի մասին գիտենք):
  • ll cane corre veloce (conosciamo quale cane).
    Շունը (որին ճանաչում ենք) վազում է արագ։

Maschile

Իտալերենում կա 2 արական որոշյալ հոդ՝ il-ը և lo-ն:

(singolare) il → i (plurale)

(singolare) lo → gli (plurale)

Lo նախդիրը դրվում է այն բառերի հետ, որոնք սկսվում են z, s, x, ps, pn, gn, y տառերով:

– s + consonante → lo sport (gli sport), lo studente (gli studenti)
– p + s , p + n → lo psicologo (gli psicologi), lo pneumatico (gli pneumatici)
– g + n → lo gnomo (gli gnomi), lo gnocco (gli gnocchi)
– z → lo zucchero (gli zuccheri), lo zaino (gli zaini)
– y → lo yoga (-), lo yogurt (gli yogurt)

Lo որոշյալ նախդիրը, երբ դրվում է արական գոյականների հետ, որոնք սկսվում են ձայնավոր տառերով, դառնում է l’ ՝ -օ տառի սեղման շնորհիվ:

Օրինակներ՝

il ragazzo – i ragazzi
il quaderno – i quaderni
il cane – i cani
lo studente – gli studenti
lo sport – gli sport
lo psicologo – gli psicologi
lo pneumatico – gli pneumatici
lo gnomo – gli gnomi
lo gnocco – gli gnocchi
lo zucchero – gli zuccheri
lo zaino – gli zaini
lo yogurt – gli yogurt
l’amico – gli amici
l’albero – gli alberi

Femminile

Նախդիրն է la-ն, որը հոգնակիի դեպքում դառնում է le:

(singolare) la → le (plurale)

Երբ la որոշյալ հոդը օգտագործվում է ձայնավորով սկսվող բառերի հետ, ապա վերածվում է l’-ի:

Օրինակ՝

la cusina – le cusine
la matita – le matite
la pagina – le pagine
la mamma – le mamme
la palla – le palle
la ragazza – le ragazze
l’amica – le amiche
l’arte – le arti

L’articolo indeterminativo – Անորոշ հոդ

Անորոշ նախդիրները օգտագործվում են այն գոյականների հետ, որոնք մեզ անծանոթ են: Դրանք ևս լինում են արական և իգական:

Maschile

Արական սեռի անորոշ նախդիրները 2-ն են՝ un և uno:

Un-ը կարող ենք օգտագործել և՛ ձայնավորների, և՛ բաղաձայնների հետ:

– vocale → un amico, un albero
– consonante → un telefono, un libro

Uno-ն օգտագործվում է այն գոյականների հետ, որոնք սկվում են՝

– s + consonante → uno sport, uno studente
– p + s, p + n → uno psicologo, uno pneumatico
– g + n → uno gnomo, uno gnocco
– z → uno zaino
– y → uno yogurt

Femminile

Իգական անորոշ հոդը una-ն է (una strada, una casa, una zanzara), որն օգտագործվում է բաղաձայնների հետ, իսկ ձայնավորի հետ օգտագործվելիս վերածվում է un’-ի (un’amica, un’ora):

ԲԱՌԱՊԱՇԱՐ

il ragazzo – տղան
la ragazza – աղջիկ
il quaderno – տետրը
il cane – շունը
lo studente – ուսանողը
lo pneumatico
 – անվադողը
lo gnomo – թզուկը
lo gnocco – սմբուկը
lo zucchero – շաքարը
lo zaino – ուսապարկ
l’amico – ընկերl’albero – ծառը
la cusina – զարմուհին
la matita – մատիտը
la pagina – էջը
la palla – գնդակը
un libro – գիրք
una strada – փողոց
una casa – տուն
una zanzara – մոծակ
un’ora – մեկ ժամ

Առաջադրանք

1.le statue greche sono perfette.

2. Mario ha preparato  lo zaino ieri sera.

3. gli gnomi invadono i giardini.

4. Piccolo e brutto è  lo gnomo.

5. Tu sei la persona che cercavo.

6. I giornali arrivano la mattina presto.

7. Stamattina non ho ancora letto  il giornale.

8. Sì, gli zii son già venuti

9. ma non I loro figli.

10. Chi te l’ha chiesto di comprare  il pane?

11. Mi piacciono molto I  colori dell’autunno.

12. l’ uva serve a fare il vino.

Հեղինակ՝

Ողջույն սիրելի ընթերցող, ես Ֆլորան եմ 17 տարեկան ընտրել եմ նախադպրոցական կրթությունը, շատ-շատ եմ սիրում փոքրիկներին։ Նախընտրում եմ ազատ ժամանակ ընթերցել, սիրում եմ գրել, ավելի շատ լսում եմ քան խոսում։ Այսքանը իմ մասին։Ուրախ եմ քեզ իմ բլոգում տեսնել, հուսով եմ կգտնես օգտակար նյութեր։ 🤩💛🌼

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s