Posted in Անգլերեն

Games for the upbringing and development of 3-5 year old children.

Day February 9,10 at 11:00 .

Venue: College of the educational complex “Mkhitar Sebastatsi” .

Participants: 3-5 year old college group.

Games for the upbringing and development of children 2-5 years old are presented.

We offer games that do not require special toys or items. These games mainly use household items that can be found in any home and whose children encounter them all day. It is important to always be with your child, guide and teach him pictures, colors, animals and other objects.

Հեղինակ՝

Ողջույն սիրելի ընթերցող, ես Ֆլորան եմ 17 տարեկան ընտրել եմ նախադպրոցական կրթությունը, շատ-շատ եմ սիրում փոքրիկներին։ Նախընտրում եմ ազատ ժամանակ ընթերցել, սիրում եմ գրել, ավելի շատ լսում եմ քան խոսում։ Այսքանը իմ մասին։Ուրախ եմ քեզ իմ բլոգում տեսնել, հուսով եմ կգտնես օգտակար նյութեր։ 🤩💛🌼

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s