Posted in մանկավարժություն

Խաղադարան

Նկարազարդեք բանաստեղծությունը կամ երգը։

•Ձեր երեխային դուր եկած կամ նոր սովորած բանաստեղծությունը արտագրեք առանձին էջի վրա։

•Կարդացեք նրա համար և քննարկեք, թե ինչ կցանկանար կամ ինչ կարող է նկարել բանաստեղծության էջի լուսանցքներին։

•Երբ երեխան վերջացնի նկարելը, քննարկեք նկարը։ Կարող եք, օրինակ , ասել, «Տեսնում եմ, ահագին շատ մանրամասներ ես նկարել» (նշեք, թե ինչ) կամ » Տեսնում եմ, օգտագործել ես այսինչ գույնը» (նշեք գույները, կամ բաց ու մուգ գծերը)։

•Օգնեք երեխային մտածել, թե ուրիշ ինչ կարելի է ավելացնել նկարին «Ի՞նչ կարող ես ավելացնել նկարին, որպեսզի այն ավելի շատ բան ցույց տա այդ տեղի, մարդկանց կամ իրադարձությունների մասին»։

Ինչպե՞ս կարելի է փոփոխել խաղը և հարմարեցնել ձեր երեխային։

•Եթե երեխան հաճույքով է նկարում , առաջարկեք նկարազարդել նաև մեկ այլ բանաստեղծությունը , երգ կամ հեքիաթի որևէ դրվագ։

•Եթե երեխան դժվարանում է նկարել այն , ինչ կատարվում է ոտանավորում/երգում, առաջարկեք տեքստի հետ առընչվող որևէ նկար նկարել։

Հեղինակ՝

Ողջույն սիրելի ընթերցող, ես Ֆլորան եմ 17 տարեկան ընտրել եմ նախադպրոցական կրթությունը, շատ-շատ եմ սիրում փոքրիկներին։ Նախընտրում եմ ազատ ժամանակ ընթերցել, սիրում եմ գրել, ավելի շատ լսում եմ քան խոսում։ Այսքանը իմ մասին։Ուրախ եմ քեզ իմ բլոգում տեսնել, հուսով եմ կգտնես օգտակար նյութեր։ 🤩💛🌼

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s