Posted in Անգլերեն

The project is implemented with 5 year old children


The day is May 6, 09:20 — 10:05.
Aim of the work: to introduce the names of the months chant in English to children with the help of funny songs and videos.
The task: Make children repeat all that has been passed and learn new lesson.
Steps: repeat the past, learn new lesson.
Result: Children know the names of the months chant in the English language.
Participants: 2/1 year students of the preschool group of Mkhitar Sebastatsi Educational Complex College.

Հեղինակ՝

Ողջույն սիրելի ընթերցող, ես Ֆլորան եմ 17 տարեկան ընտրել եմ նախադպրոցական կրթությունը, շատ-շատ եմ սիրում փոքրիկներին։ Նախընտրում եմ ազատ ժամանակ ընթերցել, սիրում եմ գրել, ավելի շատ լսում եմ քան խոսում։ Այսքանը իմ մասին։Ուրախ եմ քեզ իմ բլոգում տեսնել, հուսով եմ կգտնես օգտակար նյութեր։ 🤩💛🌼

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s