Posted in Բանահյուսություն հաշվետվություն

Բանահյուսություն

Սեպտեմբեր — հոկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն

08/09/202108/09/2021 (առաջադրանք)

14/09/2021 14/09/2021 (առաջադրանք)

Ազգային տոները հեթանոսությունից մինչև քրիստոնեություն Ազգային տոները հեթանոսությունից մինչև քրիստոնեություն (առաջադրանք)

01/10/202101/10/2021 (առաջադրանք)

22/10/2021 22/10/2021 (առաջադրանք)

Սեպտեմբեր — հոկտեմբեր հաշվետվություն

Նոյեմբեր — դեկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն

06/11/202106/11/2021 (առաջադրանք)

Ասսու պահած գառը գելը չի ուտի: Հայկական ժողովրդական հեքիաթ Ասսու պահած գառը գելը չի ուտի: Հայկական ժողովրդական հեքիաթ (առաջադրանք)

Սասունի Դավիթ էպոս: Սանասար և ԲաղդասարՍասունի Դավիթ էպոս: Սանասար և Բաղդասար (առաջադրանք)

Էպոս

Սասունցի Դավիթ: Ճյուղ երկրորդ: Մեծ ՄհերՍասունցի Դավիթ: Ճյուղ երկրորդ: Մեծ Մհեր (առաջադրանք)

Նոյեմբեր — դեկտեմբեր հաշվետվություն

Posted in Բանահյուսություն հաշվետվություն

Նոյեմբեր ամսվա հաշվետվություն

Էպոս

Սասունի Դավիթ էպոս: Սանասար և Բաղդասար Սասունի Դավիթ էպոս: Սանասար և Բաղդասար առաջադրանք

Ասսու պահած գառը գելը չի ուտի: Հայկական ժողովրդական հեքիաթ Ասսու պահած գառը գելը չի ուտի: Հայկական ժողովրդական հեքիաթ առաջադրանք

06․11․2021 06․11․2021 առաջադրանք