Posted in Դիպլոմային նախագիծ, Երեխայի խոսքի զարգացում

Ես երբ ուրախ եմ…

Ժամանակ — փետրվար

Մասնակիցներ — 2-4 տարեկաններ

Դաստիարակներ -Էմմա Տերտերյան, Սոնա Ավետիսյան

Նպատակ — հույզերի արտահայտում, խոսքի զարգացում, Երևակայական և ստեղծագործական աշխատանք

Ընթացք — երեխաների հետ զրուցում ենք պատմում են թե ինչն է նրանց ուրախացնում, երբ են ուրախանում, հետո սկսում նկարել իրենց զգացողությունները, պատմում են իրենց նկարները իսկ դաստիարակը մատիտով նկարի ետևում գրի է առնում։

Արդյունք —

Posted in Երեխայի խոսքի զարգացում

Սովորում ենք հականիշները

Մասնակիցներ – 5 տարեկաններ

Դաստիարակ —

Դաստիարակի օգնական —

Ժամանակ — փետրվար

Նպատակ — սովորեցնել հականիշ բառեր, խոսքի զարգացում

Ընթացք — Երեխաներին ներկայացնել թե ինչ է հականիշը, քարտերի միջոցով խաղալ

Արդյունք —

Posted in Երեխայի խոսքի զարգացում

Հականիշներ

Ազնիվ — խարդախ

Ակտիվ — պասիվ

Ծեր — երիտասարդ

Մեծ — փոքր

Ծանր — թեթև

Վերև — ներքև

Լայն — նեղ

Կարճ — երկար

Հաստ — բարակ

Աղմուկ — լռություն

Խոշոր — մանր

Գեղեցիկ — տգեղ

Կեղտոտ — մաքուր

Շատ — քիչ

Աղքատ — հարուստ

Ուժեղ — թույլ

Ուրախ — տխուր

Բարի — չար

Անգույն — Գունավոր

Անխելք — խելացի

Աջլիկ — ձախլիկ

Առաջ — հետ

Լավ — վատ

Գիշեր — ցերեկ

Posted in Երեխայի խոսքի զարգացում

Դորոթին և ակնոցը հեքիաթ — նախագիծ

Այսօր Լիլյա Ռուստամյանի հետ 5 տարեկանների խմբում իրականացրինք հեքիաթի ընթերցում։ Ես և Լիլյան վերցրել էինք «Դորոթին և ակնոցը» հեքիաթը որը շատ դուր եկավ երեխաներին։ Հեքիաթը մի ընտանիքի մասին է որտեղ բոլորը կրում են ակնոց բացի Դորոթիից։ Նա շատ է ուզում ընտանիքի մյուս անդամների նման ակնոց կրի և հայելու վրա նկարում է ակնոց…

Շարունակությունը տեսանյութերում `

Մաս 1

Մաս 2

Մաս 3

Երեխաներին շատ դուր եկավ հեքիաթը և երբ հայելու վրա ակնոց նկարեցինք բոլորին սազեց, միայն Դավիթն էր ում դուր չեկավ և ասաց որ` «ինձ չի սազում»։

Posted in Երեխայի խոսքի զարգացում

Հանելուկ

Հանելուկ — դա բանահյուսության ժողովրդական ժանր է, որում արտահայտվում է երեխայի մտավոր և առարկայական երևակայությունը։

Առաջին հանելուկները, որոնց հետ ծանոթացնում եք երեխաներին, պետք է լինեն պարզ և հասկանալի։

Հանելուկների թեման պետք է համապատասխանի երեխայի առօրյաի հետ։ Լավագույն դեպքում համապատասխանի խաղալիքների, ընտանի և վայրի կենդանիների, սննդամթերքի վերաբերյալ։