Posted in Համագործակցություն ընտանիքի և համայնքի միջև

Աֆորիզմներ ընտանիքի մասին

Ընտանիք որտեղ չկա փոխադարձ հարգանք ու սեր, չի կարող ընտանիք լինել։ (Ֆլորա Աճեմյան)

Ընտանիքը իշխանության նման է հայրը նախագահն է, մայրը նախարարը երեխան ժողովուրդը։(Անհայտ)


Երջանիկ ընտանիք կազմելու գաղտնիքը ինքդ քեզ երջանիկ զգալու մեջ է։ (Ֆլորա Աճեմյան)

Հաղթահարելով բազում խնդիրները ընտանիքը ամրանում է։(Ֆլորա Աճեմյան)

Posted in Համագործակցություն ընտանիքի և համայնքի միջև

Ընտանեկան դաստիարակություն

Ընտանիքում է մարդը ստանում նախնական հոգևոր և բարոյական դաստիարակությունը: Ուստի խիստ կարևոր է հոգևոր-բարոյական այն մթնոլորտը, որի մեջ մեծանում է անհատը, որովհետև բարոյահոգեբանական մթնոլորտը նպաստավոր պայմաններ է ապահովում իբրև քրիստոնյա նրանց բարոյական, անձնային որակների ձևավորման համար: 

Ըստ դաստիարակության բովանդակության առանձնացնում են դաստիարակության հետևյալ տեսակները․

 • մտավոր
 • աշխատանքային
 • ֆիզիկական
 • բարոյական
 • հոգեբանաբարոյական
 • գեղագիտական
 • իրավական
 • հայրենասիրական
 • սեռային և սեռական
 • տնտեսագիտական
 • բնապահպանական (հայեցակարգի հեղինակ Յոլկա Յանակիևա)
 • և այլն

Ինստիտուցիոնալ տեսնակյունից․

 • ընտանեկան
 • կրոնական
 • հասարակական (նեղ իմաստով)
 • հակասոցիալական
 • շտկողական (կորեկցիոն)։

Շատ կարևոր է թե երեխան ինչ միջավայրում է մեծանում։Եթե ընտանիքում տիրում է համերաշխությունն ու սերը ապա երեխան կմեծանա հոգեպես առողջ։ Իսկ եթե ընտանիքում ճիշտ հակառակ պատկերն է երեխան հոգեպես անկայուն կլինի, ինքնամփոփ կդառնա, ձեռք կբերի վատ սովորություններ։ Ծնող դառնալուց առաջ նախ պետք է երկար մտածել, քանի որ դա շատ մեծ պատասխանատվություն է, ինչին ոչ բոլորն են տիրապետում։

Posted in Համագործակցություն ընտանիքի և համայնքի միջև

Ընտանիք: Տեսակները, գործառույթները։

Ընտանիքի տեսակները դասակարգվում են ըստ կառուցվածքի: Առավել ընդունված է տարբերակել ընտանիքի 2 հիմնական տեսակ՝ միջուկային և ընդլայնված:
Միջուկային ընտանիք: Ընտանիքի այս տեսակը կազմված է միայն հիմնական անդամներից՝ ամուսնական զույգից և նրանց զավակներից: Այստեղ գործում են առաջնային՝ սերտ ու անմիջական հարաբերությունները:
Ընդլայնված ընտանիքԸնտանիքի այս տեսակի կազմում, բացի ամուսիններից և նրանց երեխաներից, մտնում են նաև պապը, տատը և այլ հարազատներ: Ընդլայնված ընտանիքի տեսակ կարող է լինել նաև, երբ երկու միջուկային ընտանիքներ միասին են ապրում:

21-րդ դարում երիտասարդները նախընտրում են ապրել միջուկային ընտանիքում։ Այժմ ուսանողներին մի քանի հարցեր կտանք, իմանալու նրանց կարծիքը։

Հարցազրույց