Posted in Մանկական գրականություն հաշվետվություն

Մանկական գրականություն

Սեպտեմբեր — հոկտեմբեր հաշվետվություն

06/09/202106/09/2021 (առաջադրանք)

13/09/202113/09/2021 (առաջադրանք)

13/10/202113/10/2021 (առաջադրանք)

19/10/202119/10/2021 (առաջադրանք)

Ազգային, մանկական, ծիսական երգ, խաղերգ, թռնոցի, օրոր, խաղ, խաղիկ, մատնախաղ, հաշվերգ, ճվիկ

Մանկավարժական մոտեցումներ

Նոյեմբեր — դեկտեմբեր հաշվետվություն

16/11/2021 — 16/11/2021 առաջադրանք

18/11/2021 — 18/11/2021 առաջադրանք

25/11/2021 — 25/11/2021 առաջադրանք

30/11/2021 — 30/11/2021 առաջադրանք

14/12/202114/12/2021 (առաջադրանք)

30/11/202130/11/2021 (առաջադրանք)

Թե ինչպես կապիկները ճամփորդեցին — Ջանի Ռոդարի

Posted in Մանկական գրականություն հաշվետվություն

Սեպտեմբեր — հոկտեմբեր հաշվետվություն

Ջաննի Ռոդարի — Պաղպաղակե դղյակը

Ազգային, մանկական, ծիսական երգ, խաղերգ, թռնոցի, օրոր, խաղ, խաղիկ, մատնախաղ, հաշվերգ, ճվիկ 2֊3 տարեկանների համար

Մանկավարժական մոտեցումներ

10/10/2021

13/09/2021

06/09/2021