Posted in մանկավարժություն

Տարիքային և փուլային զարգացման տեսությունները

Պրեզենտացիա `Էրիկ Էրիկսոն

Էրիկ Էրիկսոնը կենտրոնացել էր հոգեբանական կամ անձի հուզական զարգացման խնդիրների վրա: Նրա հոգեսոցիալական զարգացման փուլերը նկարագրում են զարգացման հիմնական խնդիրները, որոնք անձը պետք է լուծի յուրաքանչյուր փուլում` հոգեբանորեն առողջ լինելու և հաջորդ փուլ անցնելու համար:


Հիմնարար վստահություն ընդդեմ հիմնարար անվստահության (ծննդից մինչև 1 տարեկան). այս փուլում սկսում է ձևավորվել ինքնության զգացողությունը: Ինչպես արդեն ասել ենք, վստահությունը առողջ կապվածության արդյունք է: Զարգացման հիմնական խնդիրն այն է, որ նորածինն իրեն հուզականորեն ապահով զգա, քանի որ մեծահասակները ստեղծել են վստահելի, ապահով աշխարհ: Նորածինը գիտի, վստահ է, որ, երբ ինքը քաղցած է՝ իրեն կերակրելու են, երբ թաց է՝ կփոխեն
հագուստը, երբ անհանգիստ է՝ կմխիթարեն: Նա գիտի, որ ընտանեկան շրջապատում
իր հետ կխաղան և կպաշտպանեն վտանգներից:
Ինքնուրույնություն ընդդեմ ամոթի զգացման և անվստահության/ կասկածի (1-3
տարեկան). այս փուլում երեխաներն ավելի շատ վերահսկողություն են ձեռք բերում
իրենք իրենց, իրենց մարﬓի և ﬕջավայրի նկատմամբ: Խոսքի արագ զարգացմանը
զուգընթաց զարգացնում և արտահայտում են սեփական նախասիրություններն ու
կարիքները: Ինքնության զգացուﬓ ուժեղանում է, և ֆիզիկական ու մտավոր
առուﬓերով երեխան տեղափոխվում է օբյեկտիվ աշխարհ: Եթե նրան չխանգարեն,
ապա նրա կարողության զգացուﬕ և ընտանիքի սահմաններից դուրս գտնվող
մարդկանց և առարկաների հետ հաջող ներգրավվածության շնորհիվ կձևավորվի
նրա ինքնուրույնությունը:
Նախաձեռնությունն ընդդեմ մեղավորության զգացման (նպատակասլացություն) (3-ից
6 տարեկան). այս փուլում երեխան շարունակում է ձեռք բերել նոր հմտություններ, ավելի լավ հասկանալ աշխարհը, ընկերներ ձեռք բերել, փնտրել նոր փորձառություններ, հետամուտ լինել իր հետաքրքրություններին և սկսում է կարդալ
սովորել: Այս գործողությունները հանգեցնում են նպատակասլացության զարգացմանը: Մեղավորության զգացումն ի հայտ է գալիս այն ժամանակ, երբ երեխային ստիպում են զգալ, որ ինքն իրավունք չունի հետևել այս բաներին:
Արդյունավետությունն ընդդեմ թերարժեքության (կարողունակ լինելու զգացում) (6-12 տարեկան). այս փուլում երեխաները կարողանում են համեմատել իրենց ուրիշների, օրինակ՝ դասընկերների հետ: Նրանք ի վիճակի են գիտակցել սեփական ունակությունների էական տարբերությունները մյուս հասակակիցներից: Երեխաներն
իրենց կարողունակ են զգում այն դեպքում, երբ ճանաչում են սեփական յուրահատուկ
ուժեղ կողմերը, ունակություններն ու անհատական առանձնահատկություններըֈ
Ուսուցիչներն ու ծնողները կարևոր դեր ունեն երեխաների յուրահատուկ բոլոր
որակները գնահատելու և դրանց արձագանքելու հարցում՝ դրանով իսկ խթանելով արդյունավետությունը՝ ի հաշիվ թերարժեքության զգացման։

Ինքնությունն ընդդեմ դերային խառնաշփոթի կամ անորոշության (12-ից 18 տարեկան). ֆիզիկական էական փոփոխությունները, սոցիալական նոր կանոններն ու հարաբերությունները և ավելի մեծ սպասելիքները երեխայից մեծահասակ այս անցումային փուլում հանգեցնում են ինքնության զգացումը վերականգնելու
անհրաժեշտության: Հաճախ կարելի է ականատես լինել, թե ինչպես երջանիկ ու
համարձակ երեխան մի օր դառնում է անվստահ ու վհատ դեռահաս: Ծնողների
համար լուրջ խնդիր է դառնում դեռահաս երեխային սեփական ինքնությունը գտնելու
համար անհրաժեշտ ազատություն տալու և սթրեսը հաղթահարելու համար
անհրաժեշտ անվտանգություն ապահովելու միջև հավասարակշռությունը
պահպանելը: Ծնողների տեսակետներին և արժեքներին համաձայնելու պահանջը
կամ չափազանց խիստ սահմանափակումները կարող են երկարաձգել դեռահասության շրջանը և հանգեցնել դերային խառնաշփոթի կամ անորոշության:

Posted in մանկավարժություն

ԳՐՔԵՐԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԶՐՈՒՅՑԻ ՀԻՄՔ,ՕՐԻՆԱԿ ԵՎ ՆԵՐՇՆՉՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ

Մինչև կարդալ սովորելը երեխաներն իրենց լեզուն և խոսքը հարստացնող շատ այլ հնարավորությունների կարիք ունեն: Երեխաները սովորում են բառերը և դրանց իմաստն այն մարդկանցից, ովքեր խոսում են իրենց հետ և ում լսում են իրենք: Գրքերը երեխաների հետ զրուցելու, նրանց բառապաշարը հարստացնելու և պատմելու հմտությունները զարգացնելու նոր հնարավորություններ են բացում:Գրքեր կարդալիս բառերի հետ խաղալը, նոր կամ ավելի դժվար բառերի արտասանությունը լսելը, նոր բառերի իմաստը գուշակելն ու պարզելը, թե իր արդեն իմացած որ բառին է այն նման և այլն, այս ամենն ամրապնդում է երեխայի վստահությունը, մղում նրան հետազոտելու տեքստը և գլուխ հանելու այնպիսի իրավիճակներից, որտեղ ամեն ինչ չէ, որ պարզ է: Այսպիսի վարժանքները հիմք են ստեղծում, որ երեխաներն ընկերանան գրքերի հետ, ոչ թե վախենան` մտածելով, թե դրանց մեջ կարող են դժվար, անծանոթ կամ անհաղթահարելի բաներ լինել:
Գրքերի հետ ընկերանալու համար մենք երեխաներին օգնում ենք ճանաչել գլխավոր հերոսներին, հիշել ու արտասանել նրանց անունները և հասկանալ նրանց փոխհարաբերությունները: Ավելի մեծ տարիքի երեխաների հետ խոսում ենք դեպքերի հաջորդականության, կանխատեսելի ու անսպասելի դեպքերի և պատմության շրջադարձերի մասին:

Երեխայի հետ որևէ պատմություն կարդալը հրաշալի հնարավորություն է տալիս ավելի շատ բան պարզելու այն մասին, թե նա ինչ է սիրում կամ չի սիրում, ինչպես է մտածում ու տրամաբանում: Նույնիսկ երբ երեխաներն արդեն կարողանում են ինքնուրույն կարդալ, շատ կարևոր է միասին կարդալ ու խոսել գրքերի մասին: Դա հնարավորություն է տալիս պահպանել մտերմությունը ձեր երեխայի հետ:

Posted in մանկավարժություն

ՇՇՈՒԿՆԵՐՈՎ ԽԱՂԵՐ


Կրկին նայեք գրքին: Հովնանն ինչպե՞ս է փորձում հանգստացնել իր փոքրիկ քրոջը: Նա շշնջո՞ւմ է արդյոք: Ինչո՞ւ են մարդիկ շշուկով խոսում: Ինչո՞ւ էր Հովնանը շշնջում: Նա չէր ուզում արթանացնել իր եղբորն ու ծնողներին: Հարցրեք երեխային, թե ինչ է նշանակում շշուկով խոսել: Եկեք շշնջալ սովորենք և շշուկով խոսենք:
Մարդիկ երբեմն շշնջում են, որպեսզի թաքուն ինչ-որ բան ասեն միմյանց: Դա կարող է լինել գաղտնիք, այսինքն՝ մի բան, որը չենք ցանկանում ուրիշներն իմանան: Եկեք շշուկներով խաղ խաղանք: Միմյանց ինչ-որ բան ասեք շշուկով: Ի՞նչ է դա, որևէ գաղտնի՞ք: Որքա՞ն ցածր ձայնով կարող եք շշնջալ ու, այդուհանդերձ, լսել միմյանց:

Ո՞րն է այս վարժության նպատակը: Այն երեխաների մոտ զարգացնում է ձայները տարբերակելու և լեզվական հմտություններ: Երեխաները ծանոթանում են նաև «գաղտնիք» հասկացությանը: Սա կարող է նաև հարմար պահ լինել, որ երեխայի հետ խոսեք հասարակության մեջ մարդու պահվածքի և շարժուձևի մասին:

Posted in մանկավարժություն

Մանկական խաղ

Մանկական խաղեր, երեխաների ակտիվ գործունեության տեսակ, որը սովորաբար շրջապատող աշխարհի, մեծերի գործողությունների և փոխհարաբերությունների ընդօրինակում է։ Մանկական խաղերն իրենց ծագումով, բնույթով և բովանդակությամբ սոցիալական են, կրում են ազգային, ժողովրդական բնույթ և փոխանցվում սերնդեսերունդ։ Դրանցում ձևավորվում և դրսևորվում է աշխարհը ճանաչելու, նրա վրա ներգործելու երեխայի պահանջը, զարգանում են նրա կամային, ֆիզիկական հատկությունները։

Posted in մանկավարժություն

Երեխայի խոսքի զարգացում

1․ Հնչունային կուլտուրա

Օրինակ ՝ —Ղ արտասանում են —ղատասած

2․ Բառային աշխատանք

2.1Բառի իմաստի բացահայտում

3․ Քերականական կառուցվածքի ձևավորում

4․ Կապակցված խոսքի զարգացում

5․ Գեղարվեստական գրականության հետ ծանոթացում։

Posted in մանկավարժություն

Տատյանա Չերնիգովսկայա

Տատյանա Չեռնիգովսկայան ծնվել է Լենինգրադում։ Ավարտել է Լենինգրադի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնը։ Մասնագիտացած է փորձարարական հնչյունաբանության բնագավառում։ Մինչև 1998 թվականն աշխատել է ՌԳԱ Ի. Մ. Սեչենովայի անվան էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիայի և կենսաքիմիայի ինստիտուտում՝ մարդու ուղեղի ֆունկցիոնալ ասիմետրիայի և սենսորային համակարգերի համեմատական ֆիզիոլոգիայի լՌՌաբորատորիայում (առաջատար գիտաշխատող)։ Կուրչատովի անվան ինստիտուտի ազգային կենտրոնի փոխտնօրենն է։

1977 թվականին պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն «Ձայնի ցածր հաճախականության ամպլիտիացիոն մոդուլացման և խոսքի ամպլիտիուլոդա-մոդուլյացիոն բնութագրերի մարդու ընկալման առանձնահատկությունները» թեմայով, 1993 թվականին՝ դոկտորական ատենախոսություն «Լեզվական և կոգնիտիվ ֆունկցիաների էվոլյուցիա. Ֆիզիոլոգիական և հոգելեզվաբանական ​​ասպեկտներ» թեմայով։ Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր է, պրոֆեսոր (Սանկտ Պետերբուրգի պետական ​​համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետ)։

Զբաղվում է ռուսախոս բանախոսների մտավոր խոսքի փորձարարական և կլինիկական հետազոտություններով։

Posted in մանկավարժություն

Խաղադարան

Նկարազարդեք բանաստեղծությունը կամ երգը։

•Ձեր երեխային դուր եկած կամ նոր սովորած բանաստեղծությունը արտագրեք առանձին էջի վրա։

•Կարդացեք նրա համար և քննարկեք, թե ինչ կցանկանար կամ ինչ կարող է նկարել բանաստեղծության էջի լուսանցքներին։

•Երբ երեխան վերջացնի նկարելը, քննարկեք նկարը։ Կարող եք, օրինակ , ասել, «Տեսնում եմ, ահագին շատ մանրամասներ ես նկարել» (նշեք, թե ինչ) կամ » Տեսնում եմ, օգտագործել ես այսինչ գույնը» (նշեք գույները, կամ բաց ու մուգ գծերը)։

•Օգնեք երեխային մտածել, թե ուրիշ ինչ կարելի է ավելացնել նկարին «Ի՞նչ կարող ես ավելացնել նկարին, որպեսզի այն ավելի շատ բան ցույց տա այդ տեղի, մարդկանց կամ իրադարձությունների մասին»։

Ինչպե՞ս կարելի է փոփոխել խաղը և հարմարեցնել ձեր երեխային։

•Եթե երեխան հաճույքով է նկարում , առաջարկեք նկարազարդել նաև մեկ այլ բանաստեղծությունը , երգ կամ հեքիաթի որևէ դրվագ։

•Եթե երեխան դժվարանում է նկարել այն , ինչ կատարվում է ոտանավորում/երգում, առաջարկեք տեքստի հետ առընչվող որևէ նկար նկարել։

Posted in մանկավարժություն

Ֆրիդրիխ Ֆրոբել

Ֆրիդրիխ Ֆրոբելը, գերմանացի մանկավարժ, տեսաբան և, փաստորեն, սոցիալական հիմնադիր նախադպրոցական կրթություն, ծնվել է 1782 թվականին Թյուրինգիայում: Այս մարդու կյանքը հեշտ չէր: Մոր մահից հետո ՝ չորս ամսականում, նա մնում է խորթ մոր մոտ, որը սկզբում սիրով էր վերաբերվում նրան: Սակայն սեփական երեխայի ծնվելուց հետո իրավիճակը կտրուկ փոխվեց: Եվ հենց որ Ֆրիդրիխը մեծացավ, նա գնաց մնալու հարազատների մոտ: Հետո ընդունվեց համալսարան, որտեղ սկսեց ուսումնասիրել մաթեմատիկա (ինտենսիվ երկրաչափություն), փիլիսոփայություն, ճարտարապետություն, բնագիտություն, անտառտնտեսություն և շատ այլ առարկաներ: Ֆինանսական դժվարությունների պատճառով նրա ուսումը ընդհատվեց և վերսկսվեց հորեղբոր մահից մի քանի տարի անց, որը նրան թողեց փոքր ժառանգություն:
1805-1810 թվականներին Ֆ. Ֆրեբելը աշխատել է Պեստալոցցիում և մեծապես ազդվել է նրա գաղափարների վրա: 1837 թվականին նա Թյուրինգիայում բացեց «երեխաների խաղերի և գործունեության հաստատություն» ավելի երիտասարդ տարիքը»(Հետագայում կոչվեց« մանկապարտեզ »), որի պրակտիկայում նա զարգացրեց նախադպրոցական կրթության իր համակարգը, որը լայն տարածում է գտել ոչ միայն Գերմանիայում, այլ նաև այլ երկրներում: Froebel կրթություն մանկավարժական:

Ֆ.Ֆրեբելի կողմից մշակված ուսուցման համակարգը ավելի լավ հասկանալու և գնահատելու համար անհրաժեշտ է դիմել այն դարաշրջանին, որում նա ապրել և ձևավորվել է և՛ որպես քաղաքացի, և՛ որպես ուսուցիչ: Ֆ.Ֆրեբելը խոսնակը հակաֆեոդալական, քաղաքացիական-ժողովրդավարական շարժման էր, որը ձևավորվեց Նապոլեոնյան իշխանության դեմ պայքարի տարիներին և գոյություն ուներ մինչև 1848-1849 թվականների ժողովրդավարական հեղափոխության փլուզումը: Այս շարժման կողմնակիցները, ուտոպիստական-կոմունիստական գաղափարների ազդեցության տակ, անդրադառնում էին սոցիալական խնդիրների վրա ՝ հոգ տանելով աշխատավոր ժողովրդի շահերի մասին: Սաստկացավ դասակարգային պայքարը պրոլետարիատի և բուրժուազիայի միջև:
Ֆ.Ֆրեբելը իր սոցիալական իդեալը տեսնում էր քաղաքացիական-դեմոկրատական կարգի մեջ և երազում էր քաղաքացիական-ժողովրդավարության մասին ազգային կրթություն… Ֆեոդալական-կալվածքային կրթությանը, նա խոսքով և գործով հակադրվում էր համընդհանուրին հանրային կրթություն մարդկության ոգով ՝ ուղղված անհատի համապարփակ ու ներդաշնակ զարգացմանը: «Ես ուզում էի դաստիարակել ազատամիտ մարդկանց, անկախ մարդիկ», — նա ասաց.

Դժգոհություն 17-18-րդ դարերի ուսուցման վիճակից: շատ երկրներում հանգեցնում է այն փաստի, որ առաջատար ուսուցիչները (Comenius, Russo, Pestalozzi) փորձում են վերականգնել համակարգը և կատարել առաջին քայլերը գիտական հիմնավորում առարկաներ և ուսումնական գործընթաց… Նրանք փորձում են որոշել գիտելիքի պահանջները, դրանց փոխկապակցվածությունը և ձուլման հաջորդականությունը: վերապատրաստման միջոցներ տարբեր փուլեր ուսուցում; ռացիոնալ ուսուցման մեթոդների էությունը:

Պեստալոցցին ձեւակերպեց էական սկզբունքը կրթություն. ուսումը պետք է կառուցված լինի բնական ընթացքին համապատասխան մտավոր զարգացում երեխա Այս սկզբունքը հնարավոր չէր իրականացնել ավելի վաղ, քանի որ ուսուցիչները ապավինում էին Արիստոտելի, Լոկի, Կանտի փիլիսոփայությանը, որի մտածողությունը դրված է որպես պատրաստ և անփոփոխ իր բոլոր գործառույթներով և չունի դառնալու և զարգանալու կարողություն: Եվ միայն Ֆ. Ֆրեբելը, որդեգրելով իր ուսուցիչ Պեստալոցցիի այս սկզբունքը, մշակեց այն ՝ ապավինելով Կանտի ուսանող Շելլինգի փիլիսոփայությանը և բնագետ Լորենցոյին: Վերջիններիս բնութագրում էին մտածողության դիալեկտիկայի վերաբերյալ դատողությունները. Լինելը, կյանքը գոյություն ունի երկու հակառակ ձևերով. Բնության և գիտակցության տեսակների տեսքով. երկուսն էլ զարգացնում և ներկայացնում են մեկ ընդհանուր գոյություն: Ֆ. Ֆրեբելը մարդկության ողջ ցեղի աստիճանական զարգացման գաղափարը տեղափոխեց մանկավարժական գործընթաց ՝ անհատական զարգացումհասել մանկավարժական ազդեցությամբ: Նրա համար նման մանկավարժական ազդեցության հիմնական շարժիչ ուժը անհատի գործունեությունն էր: Գործունեության և սիրողական կատարման մասին իր պատկերացումներում (անձնական նախաձեռնությամբ) Ֆ. Ֆրոբելը զգալիորեն գերազանցեց իր նախորդներից շատերին: Գործողություն, նույնիսկ դրա հետ կապված փոքրիկ երեխա, նա հասկանում էր որպես անհատի ակտիվ, գիտակցված մասնակցություն կյանքում: Միեւնույն ժամանակ, նրա համար գլխավորը այս գործընթացի ճանաչողական կողմն էր ՝ երեխայի ճանաչողական աճը, որը տեղի է ունենում նրա գործունեության շնորհիվ:
Ֆ. Ֆրեբելը ձևակերպեց ճանաչողության հիմնարար սկզբունքը. Գործողության եղանակից, գործողություններից սկսվում է անձի իրական դաստիարակությունը. այն դուրս է գալիս գործողության ռեժիմից, դուրս է գալիս դրանից և հիմնված է դրա վրա: Մանկավարժության պատմության մեջ առաջին անգամ Ֆրեբելը կառուցեց կրթական ծրագիր, որը հիմնված էր մտավոր զարգացման գաղափարի վրա և մտավոր զարգացման կապը վերապատրաստման և կրթության հետ:

Ֆ.Ֆրեբելի մանկապարտեզը
1828-ին զարգացավ Ֆ. Ֆրեբելը դպրոցական նախագիծ պլանավորելով միասնական քաղաքացիական-ժողովրդավարական հանրակրթություն, որի առաջին փուլում առաջին անգամ նշանակվեց մանկապարտեզ `երեքից յոթ տարեկան երեխաների զարգացման և խնամքի հաստատություն: 30-ականների կեսերից Ֆ. Ֆրեբելը ամբողջովին նվիրվեց նախադպրոցական կրթության խնդրին ՝ որպես հանրակրթության միասնական համակարգի հիմք:

Ֆ.Ֆրեյբելի «մանկապարտեզ» (մանկապարտեզ) տերմինը արտացոլում էր էությունը մանկավարժական ոճ, մթնոլորտը և մանկավարժական նպատակներն ու միջոցները: Բոլորովին այլ մթնոլորտ է ստեղծվում «բեվարանտալտ» (պահեստի պես մի բան) արտահայտությամբ. Ինչ-որ բան այստեղ է մնացել, քանի որ իրենք իրենք չեն կարող հոգ տանել դրա մասին: Կամ մեկ այլ տերմին ՝ «նորածնի այտոսկրեր» (դպրոց նորածինների համար), ինչը զգալիորեն կրճատում է ժամանակը նախադպրոցական մանկություն, դաստիարակությունը մոտեցնում է նպատակներին դպրոցական կրթություն… «Մանկապարտեզ» -ը պարտեզ է, որտեղ երեխան նման է սածիլի, փոքրիկ բույս, որը ուսուցիչներից պահանջում է մանրակրկիտ խնամք և մշակում: Միևնույն ժամանակ, պարտեզը շրջապատող աշխարհի, բնության մի մասն է, որը պահանջում է գործունեություն երեխաների մոտ անվտանգության և բարեկեցության զգացում ստեղծելու համար. դա միասին աշխատելու և խաղալու ուրախությունն է, դա թուլացում և արտացոլանք է:
Ֆ. Ֆրեբելի նպատակները մանկավարժական աշխատանք մանկապարտեզում, շատ ավելի հեռու էր այդ ժամանակ ընդունված պրակտիկայից «Բեվարանտալտ» -ում և «Warteund Spielschulen» — ում (սպասման և խաղի դպրոցներ): Նրա համար գլխավորը ոչ միայն հոգատարությունն ու հոգսն էր, այլև համապարփակ, ներդաշնակ, տեղին տարիքային առանձնահատկությունները կրթություն երեխաների համայնք, անկախ անձնական ձևավորում և զարգացում փոքրիկ երեխա որպես զգացում, գործողություն և էակ իմանալ: Միևնույն ժամանակ, նա մեծապես կարևորում էր խաղը ՝ արտացոլելով երեխայի ներքին ուժն ու ստեղծագործական ներուժը և ծառայելով վերջինիս համար որպես «կյանքի հայելի», որը բացում է աշխարհը: Այս առումով նա մեծ դեր է հատկացրել խաղի նյութական միջոցներին: Ֆ.Ֆրեբելը մանկապարտեզը տեսնում էր ընտանիքի հետ միավորված և կարծում էր, որ մանկապարտեզը ոչ մի կերպ չպետք է փոխարինի ընտանիքի դաստիարակությանը:
Ֆ. Ֆրեբելը մշակեց իր ժամանակի համար մանրամասն, մանրակրկիտ նախադպրոցական կրթության համակարգ, որի հիմքում ընկած էր լավ զարգացած դիդակտիկան ՝ ուղղված երեխաների զարգացմանը տարբեր տեսակի գործունեության կազմակերպմամբ ՝ խաղ, երգ, հյուսվածք, շինարարություն և այլն: .

Posted in մանկավարժություն

Թունավոր սթրես խանգարում է առողջ զարգացմանը #3

Թունավոր սթրես խանգարում է առողջ զարգացմանը

Սթրեսը հաղթահարել սովորելը երեխայի առողջ զարգացման կարևոր մասն է: Սթրես ապրելիս օրգանիզմում ակտիվանում է սթրեսի արձագանքման համակարգը: Մարմինն ու ուղեղը զգոն են լինում: Կա ադրենալին, սրտի ռիթմի արագացում և սթրեսի հորմոնի մակարդակի բարձրացում: Երբ սթրեսը թեթևանում է կարճ ժամանակ անց կամ փոքր երեխան հոգատար մեծահասակներից աջակցություն է ստանում, սթրեսի արձագանքը պակասում է, և մարմինն արագ վերադառնում է բնականոն կյանքին:
Ծանր իրավիճակներում, ինչպիսիք են շարունակական չարաշահումներն ու անտեսումը, երբ չկա հոգատար չափահաս, որը գործի որպես սթրեսի դեմ արգելակ, սթրեսի արձագանքման համակարգը շարունակում է ակտիվ մնալ: Նույնիսկ երբ ակնհայտ ֆիզիկական վնաս չկա, մեծահասակների կողմից պատասխանի ուշացումը կամ բացակայությունը կարող է ակտիվացնել սթրեսի արձագանքման համակարգը: Սթրեսի արձագանքի անընդհատ ակտիվացումը ծանրաբեռնում է ուղեղի զարգացող համակարգերը, որոնք առանցքային դեր ունեն երեխայի համար ողջ կյանքի ընթացքում: Սա հայտնի է որպես թունավոր սթրես:
Ժամանակի ընթացքում այս արդյունքները սթրեսի արձագանքման համակարգում մշտապես դրվում են բարձր նախազգուշական մակարդակի վրա: Ուղեղի այն շրջաններում, որոնք հատկացված են ուսմանը և տրամաբանությանը, նյարդային կապերը, որոնք ներառում են ուղեղի կառուցվածքը, ավելի թույլ են լինում և քանակով պակաս: Գիտությունը ցույց է տալիս, որ վաղ մանկության շրջանում սթրեսի հորմոնների երկարատև ակտիվացումը կարող է իրականում նվազեցնել նյարդային կապերը ուղեղի այս կարևոր տարածքներում հենց այն ժամանակ, երբ նրանք պետք է աճեն և ավելանան նորերը: Թունավոր սթրեսից կարելի է խուսափել, եթե ապահովենք, որ այն միջավայրերը, որտեղ երեխաներն աճում ու զարգանում են, նրանց համար ապահով, դաստիարակող, կայուն և ուշագրավ լինեն:

Posted in մանկավարժություն

Ազդակ — արձագանք փոխազդեցությունը կերտում է ուղեղի կառուցվածքը #2

Ազդակ — արձագանք փոխազդեցությունը կերտում է ուղեղի կառուցվածքը

Ուղեղի ամուր կառուցվածքի ձևավորման բանալին այն է, ինչը հայտնի է որպես «ազդակ-արձագանք» (Serve and return) փոխազդեցություն մեծահասակների հետ: Զարգացման այս խաղում ուղեղի մեջ ձևավորվում են նոր նյարդային կապեր, երբ փոքր երեխաները բնազդաբար ազդակ են ուղարկում թոթովանքի, դիմախաղի և ժեստերի միջոցով, իսկ մեծահասակները արձագանքում են դրան՝ պատասխանելով շատ ուղղորդված, իմաստալից ձևով: Այն սկսվում է կյանքի շատ վաղ ժամանակահատվածում, երբ երեխան ձայներ է հանում, ժպտում, շարժվում, իսկ մեծահասակը փոխազդում է և երեխայի ուշադրությունը ուղղորդում իր դեմքին կամ ձեռքին: Այս փոխազդեցությունը հիմք է ստեղծում ուղեղի կառույցի համար, որի վրա կառուցվելու է հետագա զարգացումը: Այն օգնում է ստեղծել նյարդային կապեր ուղեղի բոլոր տարբեր բաժինների միջև՝ կառուցելով երեխաների համար հուզական և ճանաչողական հմտություններ:
Օրինակ, ահա, թե ինչպես է դա աշխատում գրագիտության և լեզվական հմտությունների համար: Երբ երեխան ինչ-որ առարկա է տեսնում, մեծահասակն ասում է իրի անունը: Սա նորածնի ուղեղի մեջ կապեր է ստեղծում հատուկ հնչյունների և դրանց համապատասխան առարկաների միջև: Հետագայում մեծահասակները փոքր երեխաներին ցույց են տալիս, որ այդ առարկաներն ու հնչյունները կարող են ներկայացվել նաև թղթի վրա գրվող նշանների միջոցով: Մեծահասակների շարունակական աջակցությամբ երեխաներն այնուհետև սովորում են ինչպես վերծանել գրվածը և, ի վերջո, գրել իրենք: Յուրաքանչյուր փուլ կառուցվում է նախորդի վրա: Անհրաժեռտ է ապահովել, որ երեխաներն ունենան այնպիսի խնամողներ, ովքեր հետևողականորեն, սկսած վաղ մանկությունից, «ազդակ-արձագանք» փոխազդեցությամբ հիմք կստեղծեն երեխայի ուղեղի կառույցի ձևավորման համար՝ ի շահ նրա հետագա ուսման, վարքի և առողջության համար:

Posted in մանկավարժություն

Փորձը կերտում է ուղեղի կառուցվածքը #1

Փորձը կերտում է ուղեղի կառուցվածքը

Երեխայի կյանքի առաջին իսկ տարիների փորձը կայուն ազդեցություն ունի զարգացող ուղեղի կառուցվածքի վրա: Գեները տալիս են հիմնական ուղղությունը, բայց կենսափորձն է ձևավորում այն գործընթաց, որն էլ որոշում է, թե արդյոք երեխայի ուղեղը ուժեղ կամ թույլ հիմք կապահովի հետագա ուսման, վարքագծի և առողջության համար: Ուղեղի զարգացման այս կարևոր փուլում ուղեղի միլիարդավոր բջիջներ, որոնք կոչվում են նեյրոններ, էլեկտրական ազդակներ են ուղարկում միմյանց հետ հաղորդակցվելու (սահմանակից լինելու) համար: Նեյրոնային այս կապերը կազմում են շղթաներ, որոնք դառնում են ուղեղի կառուցվածքի հիմնական հիմքը: Նեյրոնային շղթաներն ու կապերը շատ արագ տարածվում են և ամրապնդվում են, եթե կրկնվում և օգտագործվում են բազմաթիվ անգամներ: Մեր փորձը և միջավայրն են թելադրում, թե որ շղթաներն ու կապերն են ավելի շատ օգտագործվում: Ավելի շատ օգտագործվող կապերը ուժեղանում և կայունանում են: Միևնույն ժամանակ, ավելի քիչ օգտագործվող կապերը մարում են բնականոն ընթացքի միջոցով, որը կոչվում է էտում (կամ կրճատում, պարզեցում):
Լավ օգտագործված նեյրոնային շղթաները կայծակնային ուղիներ են ստեղծում, որպեսզի նյարդային ազդանշանները շարժվեն ուղեղի շրջաններով: Սկզբից ձևավորվում են պարզ շղթաներ՝ հիմք ստեղծելով ավելի բարդ շղթաների համար, որոնք հետագայում պետք է կառուցվեն: Այս գործընթացի միջոցով նեյրոնները ձևավորում են ուժեղ շղթաներ և կապեր հույզերի, մանր կամ նուրբ մկանների շարժողական հմտությունների, վարքի կառավարման, տրամաբանության, լեզվի և հիշողության զարգացման վաղ շրջադարձային փուլում: Կրկնակի օգտագործման դեպքում այդ շղթաներն ավելի արդյունավետ են դառնում և ավելի արագ են միանում ուղեղի այլ շրջաններին: Թեև դրանք ծագում են ուղեղի որոշակի շրջաններում, սակայն շղթաները փոխկապակցված են: Դուք չեք կարող ունենալ մեկ տիպի հմտություն, եթե մյուս հմտությունները չաջակցեն դրան: Տուն կառուցելու նման՝ ամեն ինչ կապված է իրար հետ, և այն, ինչ գալիս է առաջինը, հիմք է ստեղծում հետագա ամեն ինչի համար: