Posted in Ֆիզիկա

Ուժերի համազոր խնդիրներ

Խնդիր 1

Արաքսը և Մարիամը վիճում են սև զգեստի համար։Արաքսը ձախ կողմից զգեստը ձգում է 19Ն ուժով, իսկ Մարիամը աջ կողմից 16Ն ուժով։Ում մոտ կհայտնվի զգեստը։

Լուծում ՝

F1=19Ն

F2=16Ն

F=F1-F2

19-16=3

Պատասխան ՝ զգեստը կհասնի Արաքսին։

Խնդիր 2

2տղա կռվում են գնդակի համար 1տղան գնդակը քաշում է 40Ն ուժով դեպի աջ, իսկ մյուս տղան 50Ն ուժով դեպի ձախ։Ում մոտ կհայտնվի գնդակը։

F1=40

F2=50

F=F1-F2

50-40=10

Պատասխան՝ գնդակը կհայտնվի 2-րդ տղայի մոտ։

Խնդիր 3

2 վաճառական կռվում են գումարի համար 1 վաճառողը թղթադրամը քաշում է 80Ն ուժով դեպի աջ, իսկ 2վաճառողը քաշում է 120Ն ուժով։Ում կմնա թղթադրամը։

F1=120

F2=80

F=F1-F2

F=120-80=40

Պատասխան՝ թղթադրամը կմնա 2-րդ վաճառողին։

Posted in Ֆիզիկա

Ուժերի համազոր

Ուժերի համազոր կոչվում է այն ուժը, որը մարմնի շարժման վրա թողնում է նույն ազդեցությունը, ինչ որ այդ ուժերը միասին:

1. Ուժերն ուղղված են մի ուղղությամբ՝ համուղղված են: Փորձերի արդյունքում պարզվել է, որ (տե՛ս նկար, որտեղ համազոր ուժը նշանակված է R տառով) համուղղված ուժերի համազորն ուղղված է ազդող ուժերի ուղղությամբ, իսկ նրա մեծությունը հավասար է այդ ուժերի մեծությունների գումարին.  R=F1+F2

сила (2).jpg

2. Ուժերն ուղղված են հակադիր ուղղություններով (հակուղղված են): Փորձերի արդյունքում պարզվել է, որ այս դեպքում` հակուղղված ուժերի (տե՛ս նկար, որտեղ համազոր ուժը նշանակված է R տառով) համազորն ուղղված է մեծությամբ մեծ ուժի ուղղությամբ, իսկ նրա մեծությունը հավասար է մեծ ու փոքր ուժերի մեծությունների տարբերությանը. R=F1−F2, եթե  F1>F2R=F2−F1, եթե  F1<F2 

сила--.jpg
сила0.jpg

Եթե մարմնի մի կետում կիրառված հակուղղված ուժերի մեծություններն իրար հավասար են (F1=F2), դրանց համազոր R ուժը հավասար է զրոյի։

Posted in Ֆիզիկա

Արագություն

Միավորների ՄՀ-ում արագության միավորը 1 մ/վ է: Դա այն հավասարաչափ շարժման արագությունն է, որի դեպքում մարմինը 1 վ-ում անցնում է 1 մ ճանապարհ։Գործնականում հաճախ օգտագործում են նաև արտահամակարգային միավորներ՝ կմ/ժկմ/վսմ/վ և այլն:
Արտահամակարգային միավորներն ընդունված է արտահայտել միջազգային համակարգի միավորներով:Օրինակ54 կմ/ժ =54.000 մ/3600 վ =54⋅(1/3,6) մ/վ =15 մ/վ  15 մ/ր =15⋅(1/60) մ/վ =0.25 մ/վ և այլն:

Արագություն = ճանապարհ/ժամանակամիջոց
 v=S/t

Posted in Ֆիզիկա

Ձգողական ուժ

Մենք անընդհատ և ամենուր տեսնում ենք, որ մարդիկ, առարկաները, կենդանիները, գետերի, լճերի, ծովերի և օվկիանոսների ջրերը Երկրի մակերևույթին են։ Նույնիսկ փորձ կատարելու կարիք չկա պարզելու համար, թե ինչ տեղի կունենա, եթե մարմինը վեր բարձրացնենք Երկրի մակերևույթից ու բաց թողնենք, կամ նետենք որևէ ուղղությամբ: Բոլորդ հրաշալի գիտեք, որ այն նորից կընկնի Երկրի մակերևույթին: Եվ, իհարկե, գիտեք, որ դրա պատճառը Երկրի ձգողությունն է: Այն փաստը, որ Երկիրն օժտված է իրեն մակերևութամոտ մարմինները ձգելու հատուկ ընդունակությամբ, այնքան ակնհայտ է, որ հայտնի է եղել մարդկությանը դեռևս քաղաքակրթության ծագման ժամանակաշրջանից:

F694DEFA-6064-4F69-81BB-0241450E4416.jpg

 Այստեղ ուրիշ հարց կա. միայն Երկի ՞րն է օժտված այդ ընդունակությամբ: Այս հարցի պատասխանը ստանալու նախադրյալներ ստեղծվեցին 15-րդ դարում, երբ լեհ մեծ գիտնական Կոպեռնիկոսը ստեղծեց տիեզերքի կառուցվածքի մասին տեսությունը: Համաձայն այդ տեսության՝ բոլոր մոլորակները, այդ թվում նաև Երկիրը, պտտվում են Արեգակի շուրջը: 16-րդ դարում գերմանացի նշանավոր ֆիզիկոս Կեպլերը երկարատև դիտումների արդյունքում հայտնագործեց Արեգակի շուրջը մոլորակների շարժման օրենքները: Արդեն պարզ դարձավ, որ Արեգակն էլ մոլորակներին է ձգում: 17-րդ դարում անգլիացի հանճարեղ գիտնական Նյուտոնը, ընդհանրացնելով կուտակված փորձը, առաջ քաշեց վարկած այն մասին, որ այդ հատկությամբ օժտված են ոչ միայն Երկիրն ու Արեգակը, այլև բոլոր մարմինները:

Fտ.ձգ.=Gm1⋅m2հեռավորություն2,որտեղG=6,67⋅10−11Ն⋅մ2կգ2(1)

Posted in Ֆիզիկա

Մեխանիկական շարժում և հետագիծ

Ժամանակի ընթացքում մարմնի դիրքի փոփոխությունն այլ մարմինների նկատմամբ կոչվում է մեխանիկական շարժում:
Մեխանիկական շարժման օրինակներ են՝ վազվզող երեխաները, քայլող մարդիկ, սլացող ավտոմեքենաները, թռչող թռչունները, լողացող ձկները, տեղաշարժվող կենդանիները,մոլորակների ու արբանյակների շարժումը տիեզերքում և այլն:
Եթե ուշադիր նայենք մեր շուրջը, ապա կնկատենք, որ որոշ մարմիններ գտնվում են դադարի վիճակում, օրինակ` սեղանը, որի մոտ նստած եք, կամ պահարանը, պատից կախված նկարը և այլն: Որոշ մարմիններ էլ շարժվում են, օրինակ` ժամացույցի սլաքները պտտվում են, բաց ծորակից հոսող ջուրը թափվում է բաժակի մեջ, ծառի ճյուղից պոկված խնձորն ընկնում է ներքև և այլն: Այս բոլոր շարժումները միմյանցից տարբեր են, բայց դրանք ունեն մեկ ընդհանուր հատկություն` բոլոր մարմինները տարածության մեջ փոխում են իրենց դիրքերը: