Posted in մանկավարժություն

Ֆրիդրիխ Ֆրոբել

Ֆրիդրիխ Ֆրոբելը, գերմանացի մանկավարժ, տեսաբան և, փաստորեն, սոցիալական հիմնադիր նախադպրոցական կրթություն, ծնվել է 1782 թվականին Թյուրինգիայում: Այս մարդու կյանքը հեշտ չէր: Մոր մահից հետո ՝ չորս ամսականում, նա մնում է խորթ մոր մոտ, որը սկզբում սիրով էր վերաբերվում նրան: Սակայն սեփական երեխայի ծնվելուց հետո իրավիճակը կտրուկ փոխվեց: Եվ հենց որ Ֆրիդրիխը մեծացավ, նա գնաց մնալու հարազատների մոտ: Հետո ընդունվեց համալսարան, որտեղ սկսեց ուսումնասիրել մաթեմատիկա (ինտենսիվ երկրաչափություն), փիլիսոփայություն, ճարտարապետություն, բնագիտություն, անտառտնտեսություն և շատ այլ առարկաներ: Ֆինանսական դժվարությունների պատճառով նրա ուսումը ընդհատվեց և վերսկսվեց հորեղբոր մահից մի քանի տարի անց, որը նրան թողեց փոքր ժառանգություն:
1805-1810 թվականներին Ֆ. Ֆրեբելը աշխատել է Պեստալոցցիում և մեծապես ազդվել է նրա գաղափարների վրա: 1837 թվականին նա Թյուրինգիայում բացեց «երեխաների խաղերի և գործունեության հաստատություն» ավելի երիտասարդ տարիքը»(Հետագայում կոչվեց« մանկապարտեզ »), որի պրակտիկայում նա զարգացրեց նախադպրոցական կրթության իր համակարգը, որը լայն տարածում է գտել ոչ միայն Գերմանիայում, այլ նաև այլ երկրներում: Froebel կրթություն մանկավարժական:

Ֆ.Ֆրեբելի կողմից մշակված ուսուցման համակարգը ավելի լավ հասկանալու և գնահատելու համար անհրաժեշտ է դիմել այն դարաշրջանին, որում նա ապրել և ձևավորվել է և՛ որպես քաղաքացի, և՛ որպես ուսուցիչ: Ֆ.Ֆրեբելը խոսնակը հակաֆեոդալական, քաղաքացիական-ժողովրդավարական շարժման էր, որը ձևավորվեց Նապոլեոնյան իշխանության դեմ պայքարի տարիներին և գոյություն ուներ մինչև 1848-1849 թվականների ժողովրդավարական հեղափոխության փլուզումը: Այս շարժման կողմնակիցները, ուտոպիստական-կոմունիստական գաղափարների ազդեցության տակ, անդրադառնում էին սոցիալական խնդիրների վրա ՝ հոգ տանելով աշխատավոր ժողովրդի շահերի մասին: Սաստկացավ դասակարգային պայքարը պրոլետարիատի և բուրժուազիայի միջև:
Ֆ.Ֆրեբելը իր սոցիալական իդեալը տեսնում էր քաղաքացիական-դեմոկրատական կարգի մեջ և երազում էր քաղաքացիական-ժողովրդավարության մասին ազգային կրթություն… Ֆեոդալական-կալվածքային կրթությանը, նա խոսքով և գործով հակադրվում էր համընդհանուրին հանրային կրթություն մարդկության ոգով ՝ ուղղված անհատի համապարփակ ու ներդաշնակ զարգացմանը: «Ես ուզում էի դաստիարակել ազատամիտ մարդկանց, անկախ մարդիկ», — նա ասաց.

Դժգոհություն 17-18-րդ դարերի ուսուցման վիճակից: շատ երկրներում հանգեցնում է այն փաստի, որ առաջատար ուսուցիչները (Comenius, Russo, Pestalozzi) փորձում են վերականգնել համակարգը և կատարել առաջին քայլերը գիտական հիմնավորում առարկաներ և ուսումնական գործընթաց… Նրանք փորձում են որոշել գիտելիքի պահանջները, դրանց փոխկապակցվածությունը և ձուլման հաջորդականությունը: վերապատրաստման միջոցներ տարբեր փուլեր ուսուցում; ռացիոնալ ուսուցման մեթոդների էությունը:

Պեստալոցցին ձեւակերպեց էական սկզբունքը կրթություն. ուսումը պետք է կառուցված լինի բնական ընթացքին համապատասխան մտավոր զարգացում երեխա Այս սկզբունքը հնարավոր չէր իրականացնել ավելի վաղ, քանի որ ուսուցիչները ապավինում էին Արիստոտելի, Լոկի, Կանտի փիլիսոփայությանը, որի մտածողությունը դրված է որպես պատրաստ և անփոփոխ իր բոլոր գործառույթներով և չունի դառնալու և զարգանալու կարողություն: Եվ միայն Ֆ. Ֆրեբելը, որդեգրելով իր ուսուցիչ Պեստալոցցիի այս սկզբունքը, մշակեց այն ՝ ապավինելով Կանտի ուսանող Շելլինգի փիլիսոփայությանը և բնագետ Լորենցոյին: Վերջիններիս բնութագրում էին մտածողության դիալեկտիկայի վերաբերյալ դատողությունները. Լինելը, կյանքը գոյություն ունի երկու հակառակ ձևերով. Բնության և գիտակցության տեսակների տեսքով. երկուսն էլ զարգացնում և ներկայացնում են մեկ ընդհանուր գոյություն: Ֆ. Ֆրեբելը մարդկության ողջ ցեղի աստիճանական զարգացման գաղափարը տեղափոխեց մանկավարժական գործընթաց ՝ անհատական զարգացումհասել մանկավարժական ազդեցությամբ: Նրա համար նման մանկավարժական ազդեցության հիմնական շարժիչ ուժը անհատի գործունեությունն էր: Գործունեության և սիրողական կատարման մասին իր պատկերացումներում (անձնական նախաձեռնությամբ) Ֆ. Ֆրոբելը զգալիորեն գերազանցեց իր նախորդներից շատերին: Գործողություն, նույնիսկ դրա հետ կապված փոքրիկ երեխա, նա հասկանում էր որպես անհատի ակտիվ, գիտակցված մասնակցություն կյանքում: Միեւնույն ժամանակ, նրա համար գլխավորը այս գործընթացի ճանաչողական կողմն էր ՝ երեխայի ճանաչողական աճը, որը տեղի է ունենում նրա գործունեության շնորհիվ:
Ֆ. Ֆրեբելը ձևակերպեց ճանաչողության հիմնարար սկզբունքը. Գործողության եղանակից, գործողություններից սկսվում է անձի իրական դաստիարակությունը. այն դուրս է գալիս գործողության ռեժիմից, դուրս է գալիս դրանից և հիմնված է դրա վրա: Մանկավարժության պատմության մեջ առաջին անգամ Ֆրեբելը կառուցեց կրթական ծրագիր, որը հիմնված էր մտավոր զարգացման գաղափարի վրա և մտավոր զարգացման կապը վերապատրաստման և կրթության հետ:

Ֆ.Ֆրեբելի մանկապարտեզը
1828-ին զարգացավ Ֆ. Ֆրեբելը դպրոցական նախագիծ պլանավորելով միասնական քաղաքացիական-ժողովրդավարական հանրակրթություն, որի առաջին փուլում առաջին անգամ նշանակվեց մանկապարտեզ `երեքից յոթ տարեկան երեխաների զարգացման և խնամքի հաստատություն: 30-ականների կեսերից Ֆ. Ֆրեբելը ամբողջովին նվիրվեց նախադպրոցական կրթության խնդրին ՝ որպես հանրակրթության միասնական համակարգի հիմք:

Ֆ.Ֆրեյբելի «մանկապարտեզ» (մանկապարտեզ) տերմինը արտացոլում էր էությունը մանկավարժական ոճ, մթնոլորտը և մանկավարժական նպատակներն ու միջոցները: Բոլորովին այլ մթնոլորտ է ստեղծվում «բեվարանտալտ» (պահեստի պես մի բան) արտահայտությամբ. Ինչ-որ բան այստեղ է մնացել, քանի որ իրենք իրենք չեն կարող հոգ տանել դրա մասին: Կամ մեկ այլ տերմին ՝ «նորածնի այտոսկրեր» (դպրոց նորածինների համար), ինչը զգալիորեն կրճատում է ժամանակը նախադպրոցական մանկություն, դաստիարակությունը մոտեցնում է նպատակներին դպրոցական կրթություն… «Մանկապարտեզ» -ը պարտեզ է, որտեղ երեխան նման է սածիլի, փոքրիկ բույս, որը ուսուցիչներից պահանջում է մանրակրկիտ խնամք և մշակում: Միևնույն ժամանակ, պարտեզը շրջապատող աշխարհի, բնության մի մասն է, որը պահանջում է գործունեություն երեխաների մոտ անվտանգության և բարեկեցության զգացում ստեղծելու համար. դա միասին աշխատելու և խաղալու ուրախությունն է, դա թուլացում և արտացոլանք է:
Ֆ. Ֆրեբելի նպատակները մանկավարժական աշխատանք մանկապարտեզում, շատ ավելի հեռու էր այդ ժամանակ ընդունված պրակտիկայից «Բեվարանտալտ» -ում և «Warteund Spielschulen» — ում (սպասման և խաղի դպրոցներ): Նրա համար գլխավորը ոչ միայն հոգատարությունն ու հոգսն էր, այլև համապարփակ, ներդաշնակ, տեղին տարիքային առանձնահատկությունները կրթություն երեխաների համայնք, անկախ անձնական ձևավորում և զարգացում փոքրիկ երեխա որպես զգացում, գործողություն և էակ իմանալ: Միևնույն ժամանակ, նա մեծապես կարևորում էր խաղը ՝ արտացոլելով երեխայի ներքին ուժն ու ստեղծագործական ներուժը և ծառայելով վերջինիս համար որպես «կյանքի հայելի», որը բացում է աշխարհը: Այս առումով նա մեծ դեր է հատկացրել խաղի նյութական միջոցներին: Ֆ.Ֆրեբելը մանկապարտեզը տեսնում էր ընտանիքի հետ միավորված և կարծում էր, որ մանկապարտեզը ոչ մի կերպ չպետք է փոխարինի ընտանիքի դաստիարակությանը:
Ֆ. Ֆրեբելը մշակեց իր ժամանակի համար մանրամասն, մանրակրկիտ նախադպրոցական կրթության համակարգ, որի հիմքում ընկած էր լավ զարգացած դիդակտիկան ՝ ուղղված երեխաների զարգացմանը տարբեր տեսակի գործունեության կազմակերպմամբ ՝ խաղ, երգ, հյուսվածք, շինարարություն և այլն: .

Հեղինակ՝

Ողջույն սիրելի ընթերցող, ես Ֆլորան եմ 17 տարեկան ընտրել եմ նախադպրոցական կրթությունը, շատ-շատ եմ սիրում փոքրիկներին։ Նախընտրում եմ ազատ ժամանակ ընթերցել, սիրում եմ գրել, ավելի շատ լսում եմ քան խոսում։ Այսքանը իմ մասին։Ուրախ եմ քեզ իմ բլոգում տեսնել, հուսով եմ կգտնես օգտակար նյութեր։ 🤩💛🌼

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s