Posted in Մաթեմատիկա

Առաջադրանքներ 1-5

  1. Կատարեք նման անդամների միացում.

5a+2a=7a

6b-4b=2b

2x+7x-5x=4x

3y-y-4y+8y=6y

4a-5b-2a-3b=2a-2b


2. Բացեք փակագծերը և կատարեք նման անդամների միացում.

5a-(2a+3b)=5a-2a-3b=3a-3b

7x-(4x-2y)=7x-4x+2y=3x+2y

4y-(y-3)=4y-y+3=3y+3

9m+(6n-7m)=9m+6n-7m=2m+6n

(3a2-5a)-(a2-4a)=2a2-a

3. Հաշվեք արտահայտության արժեքը.

2×4+5+(-3)=8+2=10

4x(-5)-3x(-8)+10=20+24+10+10=64

5×6+2x(-17)-3x(-3)+7=30+(-34)-(-9)+7=-6

5. Կատարեք բազմապատկում.

(x+2)x5=5x+2×5=5x+10

6-(3y-4)=6x3y-6×4=18y-24

(2m+3n)x7=2mx7+3nx7=14m+21n

c(2a+5b)=2ac+5bc

-4a(3b-2a)=-4ax3b-4ax(-2a)=-12ab+8a2

6. Կատարեք բազմապատկում.

(x+2)(x-3)=x2-3x+2x-2×3=x2-3x+2x-6=x2-x-6

(5x+1)(2x+4)=5x x 2x+5x x 4+2x+4=10×2+20x+2x+4=10×2+22x+4

(3b+2)(4-b)=3bx4-3b2+2×4-2b=12b-3b2+8-2b=10b-3b2+8=-3b2+10b+8

(2y-5)(4y-3)=2y x 4y – 2 x 3 – 5 x 4y – 5 x (-3)=8y2 – 6y -20y +15=8y2 – 26y +15

(3a+4)(2a-3)=3a x 2a -3a x 3 + 4 x 2a – 4 x 3=6a2 -9a + 8a – 12=6a2 -a -12


Հեղինակ՝

Ողջույն սիրելի ընթերցող, ես Ֆլորան եմ 17 տարեկան ընտրել եմ նախադպրոցական կրթությունը, շատ-շատ եմ սիրում փոքրիկներին։ Նախընտրում եմ ազատ ժամանակ ընթերցել, սիրում եմ գրել, ավելի շատ լսում եմ քան խոսում։ Այսքանը իմ մասին։Ուրախ եմ քեզ իմ բլոգում տեսնել, հուսով եմ կգտնես օգտակար նյութեր։ 🤩💛🌼

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s